Postępujące zagrożenie środowiska naturalnego jest między innymi wynikiem nadmiernej ilości różnego rodzaju pyłów i gazów. Ilość emitowanych zanieczyszczeń sięga setek tysięcy ton rocznie. Zasadniczą część zanieczyszczeń stanowią drobne cząstki kurzu i pyłu. W cząsteczkach kurzu rozwijają się roztocza, grzyby i bakterie, które mogą powodować liczne alergie. Osadzają się we wszelkich mikronierównościach, jak i wdychane są wraz z powietrzem do płuc, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Skuteczne usuwanie brudu pozwala na zmniejszenie ryzyka zachorowania na grzybicę. Poniższe wyniki badań wskazują, że dotychczasowe tradycyjne metody czyszczenia nie w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Okazuje się jednak, że zastosowanie Techniki Czyszczenia Raypath, opartej na nowych technologiach włókienniczych, może z powodzeniem i bez użycia uciążliwych detergentów umożliwić skuteczne usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń.

 Technika Czyszczenia Raypath - EKOLOGIA JUTRA

 Prawidłowy proces posługiwania się Techniką Czyszczenia Raypath zawiera następujące etapy

1. Zwilżenie letnią wodą Czyścika Białego lub pielęgnacyjnego.
2. Pocieranie zabrudzonej powierzchni w celu oderwania cząstek brudu i zamienienia go w stan emulsji.
3. Zbieranie emulsji oraz polerowanie powierzchni czyszczonej za pomocą wilgotnego Czyścika Sunbeam.
4. Po procesie czyszczenia należy czyściki wyprać w letniej wodzie. Pozostawienie zabrudzonych czyścików na dłuższy okres czasu może spowodować powstanie trwałych zabrudzeń, które mogą wniknąć w tworzywo włókien. Czyściki należy suszyć w stanie rozwieszonym w temperaturze pokojowej.

 Usuwanie zabrudzeń tradycyjną metodą z użyciem detergentów a Techniką Czyszczenia Raypath EKOLOGIA JUTRA

 Badania przeprowadzono dla dwóch typowych powierzchni spotykanych w gospodarstwach domowych, szpitalach, zakładach usługowych, oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Powierzchnie imitują z dużym przybliżeniem blat stołu oraz powierzchnie ceramiczne takich wyrobów jak flizy, porcelana, porcelit, szkło itp. Są to: płyta paździerzowa i płyta ceramiczna. Sztuczny brud to mieszanina kurzu, sadzy, miału węglowego, krzemianów oraz warstwa tłuszczu.

Tradycyjna metoda z użyciem detergentów polega na zastosowaniu bawełnianej szmatki zwilżonej w wodnym roztworze detergentów służących do mycia i czyszczenia powierzchni. Zastosowano trzy najbardziej popularne detergenty występujące na polskim rynku, pochodzące od różnych producentów. A oto jak kształtowały się wyniki:

Usuwanie grzybów Aspergillus Niger tradycyjną metodą z użyciem środków chemicznych a Techniką Czyszczenia Raypath EKOLOGIA JUTRA

Aspergillus Niger to grzyb o nazwie kropidlak czarny, rozpowszechniony w przyrodzie, warunkowo chorobotwórczy dla człowieka.

 W metodzie tradycyjnej używamy szmatkę bawełnianą, zwilżoną w najsilniejszym roztworze środka chemicznego o oznaczeniu z poprzednich badań numerem 3.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego dla powierzchni zainfekowanych bakteriami oraz grzybami jest wyraźnie większa przy zastosowaniu czyścików Techniki Czyszczenia Raypath z użyciem wody, niż w przypadku ściereczek bawełnianych z użyciem detergentów.

dr Stanisław Pfeifer

Wyniki badań przeprowadzonych pod kierownictwem dr Stanisława Pfeifera wskazują na bardzo dobrą skuteczność usuwania brudu za pomocą Techniki Czyszczenia Raypath w porównaniu do metod tradycyjnych, wykorzystujących szmatki bawełniane i detergenty. Na podkreślenie zasługuje eliminacja uciążliwych dla środowiska naturalnego detergentów oraz fakt, iż produkty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny zarejestrowane pod numerami: HŻ/C/00151/08, HK/B/1250/01/2007, uznawane w państwach Unii Europejskiej.

Biuro Konsumenckich Standardów Jakości, gratulując Państwu trafnego wyboru, rekomenduje Techniki Czyszczenia Raypath do szerokiego stosowania w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz podmiotach wdrażających (stosujących) system sanitarny HACCAP."